PVC a linoleum

PVC krytiny patří k těm nejpraktičtějším krytinám pro svoji životnost, odolnost vůči tlaku i vlhku a také výbornou výhřevnost. Výběr a pokládka PVC sice není tak náročná jako u jiných podlahových krytin, avšak i tak je dobré mít při výběru PVC podlahy na zřeteli některé vlastnosti PVC.

Technické vlastnosti PVC krytin

Základem je výběr odpovídající konstrukce, které dále určují vlastnosti krytiny. V zásadě existují dva druhy: Homogenní a heterogenní.

Homogenní krytina je z obecného hlediska považována za kvalitnější variantu, avšak s kvalitou rostou i její pořizovací náklady. Tyto krytiny obsahují málo plnidel a důsledkem toho jsou materiálem velmi zahuštěné. To jim dodává na velké odolnosti proti otěrům.

Heterogenní PVC krytina je naproti tomu tvořena více vrstvami: základní, ochranou a potiskem, které jsou k sobě svařené. U takto udělané krytiny je dobré zvolit variantu tloušťky alespoň 1,5 mm, aby nedošlo k jejímu rychlému opotřebení.

Pokládka PVC podlahy

Pokládka podlahy je zcela jednoduchá, akorát je třeba dát si pozor na nerovnosti a případnou špínu, která může způsobit nedokonalé přilnutí krytiny. PVC pláty bývají poměrně široké, takže než se pustíte do pokládky, je dobré si udělat dobrý návrh, abyste nemuseli řešit toliko spojů.